KonsultingConsultingConsulting

Biznes Kontakt Sp. z o.o. świadczy także usługi konsultingowe. Efektami realizowanych przez nas projektów są zawsze wymierne korzyści finansowe jakie nasi klienci mogą obserwować w systematycznych raportach finansowych. Nasza efektywność bierze się z połączenie różnorodnych doświadczeń, które nasza kadra zgromadziła przez kilkanaście ostatnich lat z olbrzymią wiedzą otrzymaną w najlepszych Polskich i zagranicznych uczelniach. Nasi specjaliści realizowali szereg projektów w większości krajów Europejskich oraz na innych kontynentach.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do dużych przedsiębiorstw, ale także do mniejszych firm działających w środowiskach lokalnych. To co dawniej było domeną globalnych przedsiębiorstw coraz częściej zyskuje uznanie w oczach niewielkich jednostek organizacyjnych, które również potrzebują optymalizować swoje struktury i możliwie jak najefektywniej zabezpieczać swoje interesy. Każda nawet najlepiej zorganizowana firma posiada pewne obszary, które mogą być optymalizowane i mogą przynosić większe korzyści dla firmy.

Zadania jakimi zajmujemy się podczas projektów to:

 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • szkolenie kadry zarządzającej
 • szkolenie pracowników działów sprzedaży i zaopatrzenia
 • przeprowadzanie innych specjalistycznych szkoleń odpowiadających potrzebom klienta
 • opracowywanie oraz optymalizacją systemów zarządzania
 • optymalizacja łańcucha dostaw
 • optymalizacja procesów usług
 • redukcja kosztów operacyjnych
 • opracowywanie i wdrażaniem procedur
 • optymalizacja procesów planowania

 

Aby dokładnie określić cele projektu przeprowadzamy badania działalności Waszej Firmy we wskazanych przez Was obszarach. W trakcie naszych badań koncentrujemy się na:

 • ocenie efektywności wykorzystania zasobów w obszarze produkcji
 • ocenie efektywności wykorzystania zasobów w obszarze administracji
 • ocenie efektywności pracowników działów sprzedaży i zaopatrzenia
 • analizie procesów komunikacji wewnątrz firmy
 • gospodarce magazynowej
 • transporcie
 • procesach - ich zarządzaniem oraz kontrolą
 • kosztach
 • obsłudze - standardzie usług
 • innych zadaniach, zdeterminowanych przez klienta